Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra

A la une

FANANDRAMANA KOBA ZAZA SY RENY

Orinasa lehibe iray eto Madagasikara dia te-hamokatra koba (sakafon-jaza) vaovao hoaparitaka eto an-toerana. Hisy fanandramana izany ao amin’ny: « laboratoire d’analyse sensorielle (LAS) » – FOFIFA (Foibem-pirenena momban’ny Fikarohana Ampiharina amin’ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra) Ambatobe. Raha liana ianao, ny andinindininy...

 

 

           
Pause Play
La collaboration est ouverte avec tous les acteurs de terrain en particulier les groupements et associations paysannes
Des laboratoires de recherche et d analyses...
Techniques de fertilisation : combinaison de fertilisants mineraux et organiques
Production de semenses de varietes ameliorees adaptees aux changements climatiques et resistantes aux maladies