𝑉𝑜ka-pikarohana momba ny fiompiana trondro : “𝐴𝑞𝑢𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑒”

𝐕𝐨𝐤𝐚-𝐩𝐢𝐤𝐚𝐫𝐨𝐡𝐚𝐧𝐚 : 𝑉𝑜𝑎𝑙𝑜ℎ𝑎𝑛𝑦 𝑛𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑘𝑎 𝑛𝑦 “𝐴𝑞𝑢𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑒” 𝑒𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑑𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑦 𝑚𝑝𝑖𝑘𝑎𝑟𝑜𝑘𝑎 𝑎𝑣𝑦 𝑎𝑜 𝑎𝑚𝑖𝑛’𝑛𝑦 𝐹𝑂𝐹𝐼𝐹𝐴 (source MESupRES)   Tonga nitsidika ny Foibem-pikarohana momba ny Fambolena sy ny Fiompiana Ampiharina ho Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra (FOFIFA) eny …