𝑉𝑜ka-pikarohana momba ny fiompiana trondro : “𝐴𝑞𝑢𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑒”

𝐕𝐨𝐤𝐚-𝐩𝐢𝐤𝐚𝐫𝐨𝐡𝐚𝐧𝐚 : 𝑉𝑜𝑎𝑙𝑜ℎ𝑎𝑛𝑦 𝑛𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑘𝑎 𝑛𝑦 “𝐴𝑞𝑢𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑒” 𝑒𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑑𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑦 𝑚𝑝𝑖𝑘𝑎𝑟𝑜𝑘𝑎 𝑎𝑣𝑦 𝑎𝑜 𝑎𝑚𝑖𝑛’𝑛𝑦 𝐹𝑂𝐹𝐼𝐹𝐴 (source MESupRES)
 
👉Tonga nitsidika ny Foibem-pikarohana momba ny Fambolena sy ny Fiompiana Ampiharina ho Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra (FOFIFA) eny Ampandrianomby ny Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa notronin’ny Minisitry ny Jono sy ny Toe-karena Manga, ny 22 martsa 2024.
 
🐟🥬Ny voka-pikarohana momba ny “Aquaponie” izay fikarohana manambatra ny “Hydroponie” sy ny “Aquaculture” no isany nojerena manokana nandritra ny fitsidihana. Izany dia miompana amin’ny fomba iray fiompiana trondro sy fambolena legioma miaraka amin’ny fotoana iray ihany, tsy mampiasa velarantany lehibe kanefa azahoana vokatra maro. Mpikaroka avy ao amin’ny FOFIFA, izay Ivon-toeram-pikarohana eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohan犀利士
a Ara-tsiansa, no nametraka izany voalohany eto Madagasikara.
 
👉 Efa maro ireo voka-pikarohana mipàka mivantana amin’ny vahoaka izay anisany fanamby lehibe tanterahin’ny Ministera, mifanaraka amin’ny Politika Ankapoben’ny Fanjakana. Nanamafy Andriamatoa Minisitra fa miankina amin’ny mpikaroka ny fampandrosoana ary ny Ministera dia manao ezaka lehibe amin’ny fampahafantarana ireo voka-pikarohana rehetra mba hitondra fampandrosoana ho an’ny firenena.
 
 

FOFIFA CENRADERU

Centre National de Recherche Agricole

Vous pourriez aimer aussi...