Ivontoeram-pikarohana FOFIFA Kianjavato

Nisy ny fidinana ifotony ny ivontoeram-pikarohana izay nataon’ny Ramatoa Tale Jeneraly FOFIFA, Ramatoa RAZAFINDRAKOTO Fanoina Ny Riana, sy ny Tale Siantifika ny FOFIFA Ramatoa RASOAFALIMANANA Mbolarinosy tany Kianjavato, faritra Vatovavy Fitovinany. Marihana fa io ivontoeram-pikarohana …