Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra

TSARAMASO FOTSY RJ 1

RJ 1
  • Nampidirin'ny : FOFIFA/DRA Programme légumineuses 1993
  • Fiaviany /Origina : Avy eto an-toerana
  • Tsanganany : fohy (30 -50 sm)
  • Faharetany : 77 andro
  • Haben'ny voany : vaventy (42g - 45g ny lanjan'ny voa miisa 100)
  • Bika sy lokon'ny voa : fotsy madio mangirana
  • Vokatra mety hiakatra : 1200 - 2000kg/ha
  • Vokatra fahita eny anivon'ny mpamboly : 800 - 1000kg/ha
  • Toetra manokana : fanondrana, tadiavin'ny tsena iraisam-pirenena, maharitra ami'nny aretina "tâches anguleuses", tsy mahazaka hamandoana loatra
retour