Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra
FOIRE INTERNATIONALE DE L'ECONOMIE RURALE DE MADAGASCAR - FIER MADA
du 05 au 09 août 2015