Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra
REMISE OFFICIELLE DE SEMENCES DE RIZ DU FOFIFA AUX PAYSANS VULNERABLES D'AMBOHIBARY SAMBAINA ET D'ANKAZOMIRIOTRA DANS LE VAKINANKARATRA, UN DON DU GOUVERNEMENT DU JAPON