Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra

Visite de la délégation AfricaRice à Madagascar en images
du 20 au 24 mai 2015