Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région de Vatovavy Fitovinany

 

 

District        
             Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Ifanadiana

230,00

230,00

230,00

230,00

50

50

50

50

Ikongo

15,00

15,00

15,00

15,00

10

10

10

10

Manakara

20,00

20,00

10,00

10,00

10

10

5

5

Mananjary

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

Nosy Varika

190,00

190,00

190,00

171,00

50

50

50

45

Vohipeno

15,00

15,00

14,88

14,65

650

640

635

625

TOTAL

470,00

470,00

459,88

440,65

770

760

750

735

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

retour