Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région de Vakinankaratra

 

 

District             
                  Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Ambatolampy

30,00

30,00

35,00

35,00

30

30

35

35

Antanifotsy

20,00

20,00

20,00

20,00

5

5

5

5

Antsirabe II

180,00

180,00

176,79

173,57

560

560

550

540

Betafo

2930,00

2840,00

2803,16

2766,33

3 910

3 855

3 805

3 755

Faratsiho

420,00

420,00

420,00

412,50

285

280

280

275

Ambatolampy

30,00

30,00

35,00

35,00

30

30

35

35

TOTAL

3610

3520

3489,95

3442,4

4820

4760

4710

4645

 

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

retour