Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région de Sofia

 

 

District        
                  Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Analalava

90,00

90,00

84,38

84,38

80

80

75

75

Antsohihy

20,00

20,00

20,00

20,00

20

20

20

20

Bealanana

480,00

480,00

480,00

478,53

1 640

1 630

1 630

1 625

Befandriana Avaratra

50,00

50,00

50,00

50,00

420

415

415

415

Boriziny

420,00

430,00

430,00

430,00

480

480

480

480

Mampikony

480,00

485,00

485,00

485,00

400

400

400

400

Mandritsara

690,00

690,00

687,23

684,46

1 250

1 245

1 240

1 235

TOTAL

2230,00

2245,00

2236,60

2232,36

4 290

4 270

4 260

4 250

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

retour