Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région de Sava

 

 

District        
               Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Andapa

140,00

150,00

154,29

158,57

170

175

180

185

Antalaha

30,00

30,00

30,00

30,00

30

30

30

30

Sambava

30,00

30,00

30,00

30,00

10

10

10

10

Vohimarina

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

TOTAL

200,00

210,00

214,29

218,57

210

215

220

225

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

retour