Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production Nationale d'Arachide

 

 

Province      
            Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Antananarivo

10425,00

10365,00

10242,90

10113,36

13 515

13 320

13 160

12 995

Antsiranana

340,00

365,00

374,44

383,60

900

925

955

980

Fianarantsoa

7245,00

7280,00

7171,38

7076,18

12 085

11 955

11 795

11 650

Mahajanga

14705,00

14790,00

14721,89

14691,37

13 115

13 070

13 020

12 990

Toamasina

2960,00

2990,00

3006,03

3026,93

6 245

6 290

6 500

6 550

Toliara

19705,00

19840,00

19846,17

19867,50

14 285

14 295

14 310

14 330

TOTAL

55380,00

55630,00

55362,82

55158,93

60 145

59 855

59 740

59 495

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

retour