Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région de Menabe

 

 

District        
              Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Belon'i Tsiribihina

380,00

380,00

367,33

367,33

290

300

290

290

Mahabo

310,00

320,00

334,55

334,55

110

110

115

115

Manja

380,00

380,00

380,00

380,00

160

160

160

160

Miandrivazo

495,00

500,00

500,00

504,90

510

510

510

515

Morondava

1170,00

1180,00

1180,00

1180,00

630

630

630

630

TOTAL

2735,00

2760,00

2761,88

2766,78

1 700

1 710

1 705

1 710

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

retour