Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région de Haute Matsiatra

 

 

District        
             Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Ambalavao

650,00

650,00

641,50

633,01

770

765

755

745

Ambohimahasoa

560,00

565,00

555,58

548,52

1 210

1 200

1 180

1 165

Fianarantsoa II

590,00

595,00

588,43

581,85

1 840

1 810

1 790

1 770

Ikalamavony

380,00

380,00

372,83

369,25

530

530

520

515

TOTAL

2180,00

2190,00

2158,34

2132,63

4 350

4 305

4 245

4 195

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

retour