Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région de Diana

 

 

District             
                  Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Ambanja

40,00

45,00

45,00

47,50

85

90

90

95

Ambilobe

20,00

20,00

22,00

22,00

50

50

55

55

Antsiranana II

80,00

90,00

93,16

95,53

555

570

590

605

Nosy Be

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

140,00

155,00

160,16

165,03

690

710

735

755

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

retour