Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région de Boeni

 

 

District        
            Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Ambatoboeni

9380,00

9430,00

9399,65

9379,41

4 675

4 660

4 645

4 635

Mahajanga II

100,00

105,00

105,00

105,00

15

15

15

15

Marovoay

700,00

710,00

706,41

702,83

990

990

985

980

Mitsinjo

60,00

60,00

60,00

60,00

5

5

5

5

Soalala

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

TOTAL

10240,00

10305,00

10271,06

10247,24

5 685

5 670

5 650

5 635

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

retour