Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région d’Atsinanana

 

 

District        
                             Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Antanambao Manampotsy

10,00

10,00

10,00

10,00

30

30

30

30

Mahanoro

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

Marolambo

50,00

50,00

50,00

50,00

5

5

5

5

Toamasina II

20,00

20,00

20,00

20,00

60

60

60

60

Vatomandry

20,00

20,00

20,00

20,00

20

20

20

20

Vohibinany

50,00

50,00

51,79

51,79

140

140

145

145

TOTAL

150,00

150,00

151,79

151,79

255

255

260

260

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

retour