Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région d’Atsimo andrefana

 

 

District        
              Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Ampanihy

3150,00

3165,00

3165,00

3165,00

580

580

580

580

Ankazoabo

1480,00

1485,00

1495,17

1495,17

730

730

735

735

Benenitra

490,00

490,00

498,17

498,17

300

300

305

305

Beroroha

60,00

60,00

60,00

60,00

50

50

50

50

Betioky Atsimo

1905,00

1920,00

1920,00

1925,16

1 860

1 860

1 860

1 865

Morombe

600,00

600,00

606,67

606,67

450

450

455

455

Sakaraha

1360,00

1370,00

1370,00

1370,00

1 940

1 940

1 940

1 940

Toliara II

400,00

405,00

384,75

384,75

100

100

95

95

TOTAL

9445,00

9495,00

9499,75

9504,92

6 010

6 010

6 020

6 025

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

 

s

 

 

 

 

 

retour