Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région d’Anosy

 

 

District        
               Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Amboasary Atsimo

490,00

490,00

490,00

490,00

200

200

200

200

Betroka

710,00

720,00

723,53

723,53

1 020

1 020

1 025

1 025

Taolagnaro

110,00

110,00

110,00

110,00

75

75

75

75

TOTAL

1310,00

1320,00

1323,53

1323,53

1 295

1 295

1 300

1 300

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

s

 

 

 

 

 

retour