Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région d’Androy

 

 

District        
            Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Ambovombe

2005,00

2020,00

2025,91

2031,81

1 710

1 710

1 715

1 720

Bekily

3590,00

3615,00

3620,36

3625,73

3 370

3 370

3 375

3 380

Beloha

570,00

580,00

564,74

564,74

190

190

185

185

Tsihombe

50,00

50,00

50,00

50,00

10

10

10

10

TOTAL

6215,00

6265,00

6261,01

6272,28

5 280

5 280

5 285

5 295

Source : Service de la Statistiques Agricoles

s

 

 

 

 

 

retour