Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région d’Analanjirofo:

 

 

District        
                  Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Fenoarivo Atsinanana

5,00

5,00

5,00

5,00

5

5

5

5

Mananara Avaratra

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

20

20

Maroantsetra

5,00

5,00

5,00

5,42

60

60

60

65

Nosy Boraha

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

Soanierana Ivongo

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

Vavatenina

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

TOTAL

10,00

10,00

10,00

10,42

65

65

85

90

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

 

 

 

 

retour