Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région d’Analamanga:

 

 

District             
                  Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Ambohidratrimo

120

120

119

118

540

530

525

       520  

Andramasina

40

40

40

37

60

60

60

55

Anjozorobe

760

760

751

741

1 250

1 230

1 215

1 200

Ankazobe

670

670

662

654

1 290

1 270

1 255

1 240

Atsimondrano

60

60

60

60

170

160

160

160

Avaradrano

40

40

38

38

110

110

105

105

Manjakandriana

30

30

30

30

50

50

50

50

TOTAL

1720

1720

1700

1678

3 470

3 410

3 370

3 330

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

 

 

 

retour