Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région d’Amoron'i Mania:

 

 

District        
                  Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Ambatofinandrahana

1990,00

2000,00

1975,37

1950,74

2 050

2 030

2 005

1 980

Ambositra

750,00

755,00

745,41

735,83

1 595

1 575

1 555

1 535

Fandriana

150,00

150,00

144,23

144,23

130

130

125

125

Manandriana

600,00

600,00

595,31

590,63

650

640

635

630

TOTAL

3490,00

3505,00

3460,32

3421,43

4 425

4 375

4 320

4 270

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

 

 

retour